Masscara Cong và tách sợi mi Face It All About Mascara #4 Power Curling ThefaceShop

Mascara được thiết kế với dạng chổi cong đặc biệt, đem lại hàng mi cong suốt 10h.

Sản phẩm đã ngừng sản xuất.
Xem thêm các sản phẩm Mascara tại đây

149.000
279.000
Tình trạng: Ngưng sản xuất

Masscara Cong và tách sợi mi Face It All About Mascara #4 Power Curling ThefaceShop
5 trên 5 đánh giá
Cập nhật: 07:05:05 16/06/2019

Hết hàng